Lokacija

Vinski Dvor se nalazi veoma blizu Mađarske granice, izlaz sa autoputa Subotica Sever. Nalazi se usred velikog vinograda u Hajdukovu, već izdaleka prepoznaje se veliki dvorac sa kulama.

Udaljenost

od auto-puta A1 (petlja Subotica Sever) -> 1.2km (2min)

od turističkog centra Palić -> 4km (6min)

od graničnog prelaza Bački Vinogradi-Ásotthalom -> 7km (8min)

od centra Subotice -> 12km (16min)

od graničnog prelaza Horgoš-Röszke -> 18km (20min)